Niezbędnik wolontariusza- motywacja i komunikacja 

Projekt realizowany w okresie: od 28.11.2022 do 31.12.2022. Grupa docelowa projektu: Grupą docelową projektu będą opolscy wolontariusze i osoby które planują zostać wolontariuszami, ale na tym etapie brakuje im pewności siebie i odwagi. Idea wolontariatu jest bliska naszej Fundacji. Z tą formą spotkaliśmy się już niejednokrotnie. Zależy nam, aby nadal wspierać i propagować tą formę współdziałania w województwie opolskim. Szczególnie…

Rozwój+ zmiana= SUKCES lokalnej społeczności woj. opolskiego!

Aktualnie Fundacja realizuje projekt pod nazwą Rozwój+ zmiana= SUKCES lokalnej społeczności woj. opolskiego! Realizacja zadania będzie miała pozytywny wpływ przede wszystkim na 144 osób, które będą bezpośrednimi odbiorcami wsparcia i ich rodzin. Ponadto dzięki przeszkoleniu uczestników, zwiększy się ich wartość na rynku pracy oraz konkurencyjność przedsiębiorstw, w których są zatrudnieni (jeżeli uczestnikami będą osoby pracujące). Realizacja działań edukacyjnych w pośredni…

Model psychoedukacyjnych zajęć szkolnych – wypracowanie i upowszechnianie standardów

„Model psychoedukacyjnych zajęć szkolnych – wypracowanie i upowszechnianie standardów” 2014 w ramach zadania publicznego współfinansowanego prze Urząd Miasta Opola. Pomimo zakończenia projektu, Fundacja nadal prowadzi zajęcia dla młodzieży rozwijając pasje i umiejętności młodych ludzi. Ze względu na ich wielkie potrzeby bardzo trudno jest pozostawić ich samym sobie

Radosne Macierzyństwo – Przedsiębiorcza Mama

„Radosne Macierzyństwo – Przedsiębiorcza Mama” 2014 w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wysokości: 17 379,20 zł. Projekt skierowany do kobiet w wieku 25-54 powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Celem projektu było poszerzenie świadomości prawnej kobiet na temat praw jaki im przysługują oraz wsparcie psychologiczno-emocjonalne

Neo Sea – Człowiek człowiekowi radością

„Neo Sea – Człowiek człowiekowi radością”. Zadanie było dedykowane członkom rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunom, kadrze i wolontariuszom. Dzięki temu przedsięwzięciu nasza praca z niepełnosprawnymi otrzymała cenne i dodatkowe doświadczenie. Ukazało ono nam szereg problemów, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne i ich rodziny, co pozwoliło w znacznym stopniu właściwie dostosować działania na rzecz tej grupy społecznej. Ponadto Fundacja opiekuje się…

Prytulko © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content