EURIBOR: Promowanie zrównoważonych działań na rzecz wzmocnienia słabszych grup młodych kobiet

Projekt „EURIBOR: Promowanie zrównoważonych działań na rzecz wzmocnienia słabszych grup młodych kobiet” (No. 2020-1-0049) skierowany jest do kobiet w wieku 24-29 lat, które: Poprzez transnarodową i regionalną współpracę partnerów projektu z odpowiednimi lokalnymi interesariuszami oraz programy zwiększające szanse na zatrudnienie obej­mujące szkolenia w miejscu pracy, kursy on-line i programy przedsiębiorczości on-line uzupełnione mentoringiem, projekt EURIBOR poprawi sytuację zatrudnienia młodych kobiet,…

Prytulko © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content