Dawid Seifert Prezes Fundacji

Właściciel międzynarodowej grupy kapitałowej, Prezes Zarządu Związku Pracodawców OKAP wchodzącego w skład Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, członek Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników Rady Unii Europejskiej, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. Migracji Międzynarodowych.

Związany z rynkiem pracy od 2000 r. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy, pracy tymczasowej, transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników. Działa na rzecz poprawy procedur związanych z legalizacją zatrudniania dla pracowników cudzoziemskich.

Organizuje i nadzoruje działania związku związane z promowaniem wizerunku tymczasowych agencji zatrudnienia. Reprezentuje Związek w kraju i zagranicą podczas spotkań biznesowych. Nadzoruje badania związane z rynkiem pracy. Bierze czynny udział w konsultacjach społecznych.  Tworzy wizerunek związku wśród pracowników i agencji zatrudnienia. Nawiązuje i podtrzymuje kontakty międzynarodowe. Reprezentuje związek w przypadku problemów przed lokalnymi i krajowymi instytucjami. Prowadzi projekty skierowane do pracodawców szukających pomocy w założeniu działalności w Polsce.

Podczas swojej kariery zawodowej, zajmował stanowiska związane z zarządzaniem. Wykonywał zadania w obszarze: Sprzedaży i marketingu, Zarządzania zasobami ludzkimi, Administracji i finansów. Jako Manager Generalny oraz Prokurent Samoistny zajmował się zarządzaniem i nadzorowaniem podległymi oddziałami agencji pracy tymczasowej w Polsce w zakresie procesów rekrutacji i selekcji w branży rolniczej, logistycznej, produkcyjnej i spożywczej. Planował, delegował i nadzorował zadania, planował rozwój personelu, tworzył efektywne systemy motywacyjne, tworzył efektywną kulturę w organizacji. Sporządzał budżety i monitorował ich realizację.

Niejednokrotnie występował w roli Eksperta rynku pracy. Ma za sobą zrealizowane tysiące godzin jako doradca personalny/ pośrednik pracy. Jego nieocenioną wartością jest to, że rynek pracy zna z każdej perspektywy- od osoby, która współpracuje z osobami poszukującymi zatrudnienia, po konsultanta rynku pracy na szczeblu krajowym. Potrafi zdefiniować potrzeby rynku na każdym szczeblu- od najniższego po najwyższy.

Kamila Figura Konsultant HR, coach, doradca zawodowy, pośrednik pracy, koordynator projektów rozwojowych

Z wykształcenia psycholog. Pracuje jako konsultant, coach, doradca zawodowy, pośrednik pracy, HR Manager i kierownik merytoryczny kompleksowych projektów rozwojowych. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i dyplomowany coach. Ukończyła kurs z zakresu Zarządzanie kompetencjami i tworzenia testów kompetencyjnych. W swojej pracy łączy wiedzę psychologiczną z doświadczeniem w kierowaniu ludźmi oraz doświadczeniem konsultanta.

Przez 10 lat pracowała w firmie rekrutacyjnej.  Najpierw jako Konsultant ds. rekrutacji, potem jako Doradca Personalny. Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami rekrutacyjnymi na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Jest specjalistą od wdrażanie nowych metod oraz opracowania macierzy selekcyjnych. Podczas procesów selekcyjnych posiłkuje się testami psychologicznymi.  Jest ekspertem rynku pracy. Bierze udział w wykładach/ prelekcjach na uczelniach wyższych. Tematem wykładów jest: Rozmowa rekrutacja z poziomu pracodawcy i kandydata – różnice, Jak zbadać swój potencjał? Prowadziła warsztaty dla studentów, uczniów z zakresu: Jak radzić sobie ze stresem podczas rozmowy rekrutacyjnej, Symulacje rozmów rekrutacyjnych, Potencjał osobowy – co to i po co ?

Jako doradca zawodowy prowadzi liczne badania predyspozycji zawodowych i motywacji kandydatów do pracy. Udziela pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, czy też dalszego kształcenia.  Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne jak i sytuację życiową oraz potrzeby rynku pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą – prowadzi warsztaty aktywizujące młodzież w kierunku badania własnego potencjału i wydobywania z niego co najlepsze. Łączy biznes z nauką.

Od 2010  koordynuje kompleksowe projekty rozwojowe. Tworzy plany szkoleń, dobiera kadrę trenerską, pisze koncepcje projektów rozwojowych.

Posiada spore doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Realizuje je z zachowaniem najwyższej jakości usług, rozlicza. Wszystkie do tej pory zrealizowane projekty, zostały rozliczone prawidłowo i uzyskały założone lub wyższe wskaźniki projektowe.

Praca jest dla niej pasją, którą chce zarażać innych. Postępuje w myśl Konfucjusza:

Ponadto Fundacja Harmonia życia współpracuje w sposób stały z psychologiem, pośrednikiem pracy i firmami szkoleniowymi.

 Chcesz coś wnieść swoją osobą do Fundacji? Masz ciekawy pomysł do zrealizowania, brakuje Ci motywacji by go przenieść na następny etap- zapraszamy do naszego zespołu- wyślij nam na swoje CV na adres biuro@harmoniazycia.org z dopiskiem: chcę dołączyć do teamu Harmonia Życia.

Prytulko © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content