Czy staże zawodowe mogą spełniać marzenia?

Czy staże zawodowe mogą spełniać marzenia?Dobiegają końca nasze staże realizowane w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich „EURIBOR: Promowanie zrównoważonych działań na rzecz wzmocnienia słabszych grup młodych kobiet”.Z tej okazji pomyśleliśmy o tym, aby choć trochę przybliżyć Wam historię kilku uczestniczek naszego projektu, które miały okazję skorzystać z możliwości odbycia stażu. Dopytać o wrażenia, odczucia odnośnie codzienności stażysty, słowem o…

Prytulko © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content