obejmujących tematykę Wózków widłowych specjalistycznych oraz Podestów ruchomych przejezdnych.😎 Jak widać na załączonych zdjęciach uczestnicy pilnie się uczą i już nie mogą się doczekać końcowych egzaminów.🤓

Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoWojewództwo Opolskie

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.

#EuropejskiBudżetObywatelski#EBO#FunduszeUE#EuropejskieOpolskie#województwoopolskie

Zostaw komentarz

Prytulko © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content