Aktualnie Fundacja realizuje projekt pod nazwą Rozwój+ zmiana= SUKCES lokalnej społeczności woj. opolskiego!

Realizacja zadania będzie miała pozytywny wpływ przede wszystkim na 144 osób, które będą bezpośrednimi odbiorcami wsparcia i ich rodzin. Ponadto dzięki przeszkoleniu uczestników, zwiększy się ich wartość na rynku pracy oraz konkurencyjność przedsiębiorstw, w których są zatrudnieni (jeżeli uczestnikami będą osoby pracujące). Realizacja działań edukacyjnych w pośredni sposób przyczyniać się będzie również do propagowania idei uczenia się przez całe życia (akcja informacyjna o realizowanym projekcie prowadzona będzie na terenie całego Województwa Opolskiego).

W ramach projektu zrealizowane zostaną 4 rodzaje szkoleń:

 

 1. Spawalnicze dla 4 grup (Metoda spawania np. TIG, czy MAG, czy MIG MAG, czy jeszcze inna metoda będzie dobrana do potrzeb uczestników. Szkolenia trwają średnio 120 h (część teoretyczna+ praktyczna);

 

 1. Z obsługi wózków widłowych dla 4 grup ( Kurs obejmuje 48 godzin) w tym część teoretyczną i praktyczną, w czasie której uczestnik poznaje prawidłową obsługę wózka widłowego. Zajęcia praktyczne mają charakter indywidualny i odbywają się po umówieniu bezpośrednio z instruktorem w czasie dogodnym dla obu stron. Część teoretyczna obejmuje takie zagadnienia, jak:
 • Rodzaje wózków widłowych
 • Budowa i obsługa wózków
 • Ładunki i ich rodzaje
 • Przepisy BHP dotyczące pracy na wózku
 • Dozór techniczny
 • Wymiana butli LPG

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego

jako jednostki certyfikującej.

 

 1. Z obsługi podestów ruchomych przejezdnych dla 4 grup (Szkolenie z podestów ruchomych przejezdnych (35 godzin) obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia, jak:
 • podstawy prawne przy obsłudze podestów ruchomych przejezdnych
 • uprawnienia konieczne do pracy z tymi urządzeniami
 • dozór techniczny i budowa różnych rodzajów podestów ruchomych przejezdnych do

transportu bliskiego

 • elementy konstrukcyjne podestów ruchomych przejezdnych różnych typów, w tym podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych z wysięgnikiem przegubowym, wolnobieżnych z mechanizmem nożycowym podnoszenia oraz montowanych na pojeździe
 • obowiązki na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych
 • usterki, jakie mogą pojawić się przy eksploatacji podestów ruchomych przejezdnych
 • BHP i pierwsza pomoc na wyżej wymienionym stanowisku

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego jako jednostki certyfikującej.

 

 1. Z żurawi HDS dla 2 grup (Kurs na operatora HDS (35 godzin) składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna obejmuje zajęcia indywidualne z instruktorem przeprowadzone na profesjonalnym sprzęcie na terenie ośrodka szkoleniowego, albo w miejscu pracy, czyli w firmie zlecającej szkolenie pracowników. Część teoretyczna obejmuje szereg pojęć z takich dziedzin, jak:
 • wiedza o dozorze technicznym,
 • wiadomości ogólne o dźwigach z naciskiem na żurawie HDS,
 • zasady działania oraz budowę urządzeń dźwigowych,
 • obowiązki operatora żurawia HDS,
 • zasady eksploatacji urządzeń z obsługą zawiesi,
 • podstawowe zagrożenia i zabezpieczenia,
 • zasady BHP.

 

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego jako jednostki certyfikującej.

 

Odbiorcą do którego kierowany jest projekt może być każda osoba która ukończyła 18 lat oraz zamieszkuje na terenie Województwa Opolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Osoby mogą pochodzić z dowolnych powiatów województwa opolskiego, we wsparciu będą mogły brać udział zarówno osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, jak też pracownicy przedsiębiorstw.

Prytulko © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content