Projekt realizowany w okresie: od 28.11.2022 do 31.12.2022.

Grupa docelowa projektu: Grupą docelową projektu będą opolscy wolontariusze i osoby które planują zostać wolontariuszami, ale na tym etapie brakuje im pewności siebie i odwagi.

Idea wolontariatu jest bliska naszej Fundacji. Z tą formą spotkaliśmy się już niejednokrotnie. Zależy nam, aby nadal wspierać i propagować tą formę współdziałania w województwie opolskim. Szczególnie istotne jest dla nas motywowanie wolontariuszy a także wspólna wymiana doświadczeń i pobudzanie ich do dalszej aktywności społecznej. Bardzo często spotykamy się z tym, że wolontariat postrzegany jest jako altruistyczne działanie. W organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, liderzy wolontariatu pracowniczego, jak i sami ochotnicy wskazują, że wolontariat to też możliwość zdobycia doświadczenia oraz nowych umiejętności, w tym kwalifikacji zawodowych czy kompetencji. Szczególnie ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy, oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mające największe trudności w znalezieniu zatrudnienia, jak również pracownicy firm działający wolontariacko w ramach wolontariatu pracowniczego, doceniają kształcenie poprzez wolontariat umiejętności i postaw przydatnych w pracy zawodowej. Wobec tego główny nacisk w ofercie chcemy położyć na wolontariat pracowniczy nakierowany na wsparcie osób wspierających pracowników młodocianych oraz na wsparcie nowych osób spoza regionu i spoza granicy, by nadać tej formie działania świeżość.

Istotnym elementem szkolenia będzie:

  1. stworzenie przestrzeni podczas warsztatów na wspólną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
  2. uwzględnienie w programie aspektów prawnych, które dotyczą tej formy działalności
  3. rozbudzenie motywacji i podniesienie kompetencji z zakresu komunikacji.

Poprzez projekt chcemy rozwinąć środowisko opolskich wolontariuszy oraz wzmocnić w nich ich potencjał dzięki przeprowadzeniu profesjonalnych szkoleń motywacyjno- komunikacyjnych, które znacznie poszerzą ich kompetencje społeczne, a także dadzą nową siłę do dalszego działania. Program szkolenia będzie w pełni spersonalizowany, dostosowany do potrzeb uczestników projektu. Fundacja planuje jedną edycje kursu, która będzie miała miejsce w miesiącu w listopadzie lub w grudniu. Jeśli warunki na to pozwolą, szkolenia przeprowadzimy w okolicach 5 grudnia, kiedy to przypada dzień wolontariatu. Chcemy w ten sposób podkreślić jak istotny dla naszej organizacji jest ten obszar funkcjonowania i dokonać podsumowania pracy wolontariackiej. Ważnym elementem projektu będzie również kampania promująca wolontariat. W ten sposób chcemy zachęcać do podejmowania świadczeń wolontarystycznych inne osoby i pokazywać, że wolontariuszem można być wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna i oczekiwana.

Zostaw komentarz

Prytulko © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content