I stało się🤩 – pierwsze osoby uzyskały nowe kwalifikacje i otrzymały listy gratulacyjne podpisane przez samego Marszałka Andrzej Buła . 💪

Dzięki temu, że projekt jest objęty patronatem Urzędu Marszałkowskiego, mieliśmy zaszczyt gościć przedstawiciela Urzędu- Panią Barbara Kamińska , dyrektor Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO

Wszystkim uczestnikom serdecznie raz jeszcze gratulujemy‼

👇Zapraszamy do krótkiej relacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Województwo Opolskie

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

Zbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Szymon Ogłaza – Członek Zarządu Województwa Opolskiego

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.

#EuropejskiBudżetObywatelski#EBO#FunduszeUE#EuropejskieOpolskie#województwoopolskie

Zostaw komentarz

Prytulko © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content