Projekt „EURIBOR: Promowanie zrównoważonych działań na rzecz wzmocnienia słabszych grup młodych kobiet” (No. 2020-1-0049) skierowany jest do kobiet w wieku 24-29 lat, które:

  • nie pracują,
  • nie kształcą się ani nie szkolą się,
  • które znajdują się w trudnej sytuacji: są długotrwale bezrobotne, pochodzą ze środowisk migracyjnych lub mniejszościowych, mieszkają w małych miejscowościach lub na wsi, lub są matkami z obowiązkami rodzinnymi.

Zostaw komentarz

Prytulko © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content